Застраховки за самостоятелно заети самоосигуряващи се лица, експати и хора на свободна практика в Испания

Като самоосигуряващо се лице или чужденец на свободна практика в Испания може да се чудите какви застраховки са задължителни и препоръчителни да сключите, за да спазите закона и да защитите себе си и източниците си на доходи. В тази статия говорим накратко за някои от застраховките, които могат да бъдат полезни в ежедневието ви като самоосигуряващ се работник.

Insurances for "autónomos" or self-employed workers can protect your life in Spain

Застраховките за „autónomos“ или самоосигуряващи се работници могат да защитят живота ви в Испания

Задължителни осигуровки за самоосигуряващи се работници

Задължителните осигуровки са в тясна зависимост от вида на професионалната дейност, която извършвате. Например, ако сте електротехник, трябва да сключите застраховка гражданска отговорност, за да можете законно да вършите работата си. Този вид застраховки са насочени към покриване на вашите грешки или тези, направени от вашия персонал, които могат да причинят щети на трети лица, техните имоти или вещи.

Тези задължителни застраховки гражданска отговорност са наистина полезни в случай на злополуки, защото в противен случай ще трябва да покривате със собствените си активи, за да възстановите обезщетението за щетите. Те са задължителни и за самоосигуряващи се лица, които извършват дейностт си в помещение, отворено за клиенти. Без застраховка няма да получите разрешителни за отваряне.

Препоръчителни застраховки за самоосигуряващи се лица

Самоосигуряващите се работници обикновено трябва да поемат повече рискове от служителите коит са на заплата. Ето защо застрахователните компании предлагат застраховки на конкурентни цени, които им помагат да защитят работата си, себе си и източниците си на доходи.

  • Здравно осигуряване: въпреки че autonomos също са обхванати от обществената система за социално осигуряване, много решават да сключат частна здравна застраховка, насочена към самостоятелно заетите работници. Този вид застраховки предоставят данъчни отстъпки на IRPF (до € 500 / година на застрахован и допуска членове на семейството) и са специално насочени към самостоятелно заети лица и лица на свободна практика, предлагащи повече и специализирани покрития.
  • Животозастраховане: животозастраховането е наистина полезно за всички. В случай на самостоятелно заети цамоосигуряващи се работници в Испания, като сключват застраховка живот, те могат да гарантират на членовете на семейството си по-високо заплащане, в случай че претьрпят инцидент. Средно в Испания вдовица на самостоятелно зает самоосигуряващ се работник получава около 200 €/месец по-малко от тази на служител. Сираците са изправени пред подобна ситуация.
  • Застраховка Злополука: в зависимост от професионалната Ви сфера на дейност застраховката Злополука е задължителна. Трябва да се свържете със застрахователен експерт от Cogesa Expats, за да определите дали това е вашата конкретна ситуация. Във всеки случай винаги е удобно и препоръчително да сключите застраховка срещу злополука, ако вашата професия се счита за високорискова или има по-високи от обикновено шансове за причиняване на злополуки.
  • Застраховка за отпуск по болест: ако сте в отпуск по болест, макар и временно, можете да намалите доходите си до стресови нива. Само да знаете, че в Испания стандартното заплащане за самостоятелно заети работници в отпуск по болест е около 670 € на месец. Това е с 300 евро по-малко от това, което би получил един служител на компания. За да получи тези плащания за отпуск по болест, самоосигуряващият се работник трябва да е част от системите RETA и Seguridad Social за най-малко 180 дни през последните 5 години и да е в крак с таксите за социално осигуряване. Също така има ограничение от 12 месеца за получаване на плащанията за отпуск по болест, което може да бъде удължено с още 6 месеца. Застраховката за отпуск по болест ще ви помогне да защитите доходите си през времето, когато не сте в състояние да работите.
  • Пенсионно осигуряване: поради по-малко вноски в системата, средната пенсия за пенсиониране на самоосигуряващи се лица е около 580 € на месец в сравнение с 930 € за наемни работници. Това е свързано с факта, че по-голямата част от autonomos плащат минималната месечна квота през по-голямата част от трудовия си стаж в Испания. Колкото по-малко се плаща в обществената система, толкова по-малко ще получи самоосигуряващото се лице при пенсиониране. Пенсионно осигуряване или пенсионен план се грижи за този проблем, като ви осигурява приличен доход след като се пенсионирате.
  • Застраховка Гражданска отговорност: в зависимост от вашата професионална област застраховката Гражданска отговорност може да бъде задължителна. Този вид застраховка ви предпазва от злополуки, случващи се във вашите помещения, като пожари, подхлъзване на клиенти вьрху мокри подове и т.н. Клиент, който иска обезщетение поради злополука, причинена пряко или косвено от вас, може да струва скъпо както в пари за обезщетения, така и във време. Със застраховка Гражданска отговорност можете да сте спокойни за всичко свързано с вашата работа и безопасност.

Често пъти, за да улеснят избора на покрития, застрахователните компании обединяват някои от тези застраховки в пакети под общото наименование „застраховка за самостоятелно заети лица“, включително най-полезните застраховки за autonomos. Нещо, което трябва да вземете под внимание е, че някои от тези застраховки може да имат покрития, които се припокриват и ще платите двойно повече пари за същото покритие. Затова, моля, свържете се с нас, за да научите повече за възможностите при сключване на такава застраховка.

Ако планирате да сключите застраховка като експат в Испания, свържете се с нас в Cogesa Expats, известен испански застрахователен брокер, установен в страната преди много години, и ние ще ви помогнем да намерите правилната застраховка за самоосигуряващи се лица, отговаряща на вашите нужди. Изпратете ни имейл, обадете ни се или просто попълнете формуляра по-долу и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Получете оферта за вашата застраховка за самостоятелно заето лице

Cogesa Expats обработва вашата информация в съответствие с нашата Политика за поверителност.
Share

Comments are closed.