Försäkringar för expats som är egenföretagare eller frilansare i Spanien

Som egenföretagre eller frilansande expat i Spanien kan det vara av intresse att veta vilka försäkringar som är obligatoriska och som rekommenderas, både för att följa lagen men också få trygghet vid inkomstbortfall. I denna artikel talar vi kort om några av de försäkringar som kan vara till nytta i ditt dagliga liv som en s.k ”autónomo”.

Insurances for "autónomos" or self-employed workers can protect your life in Spain

Försäkringar för ”autónomos” eller egenföretagare kan ge dig trygghet i Spanien

Obligatoriska försäkringar för egenföretagare

De obligatoriska försäkringarna för egenföretagare är i hög grad kopplade till det arbete som utförs. Är du exempelvis en elektriker måste du teckna en försäkring mot tredje part för att kunna arbeta lagenligt. Denna typ av försäkring täcker de misstag som gjorts av dig eller av dina medarbetare som drabbar andra personer, deras egendomar eller tillhörigheter.

Dessa obligatoriska försäkringar är högst nödvändiga vid olyckor eftersom du annars skulle behöva svara med dina egna tillgångar för att ersätta skadekompensationen. Dessa är också obligatoriska för egenföretagare som bedriver en verksamhet som är öppen för allmänheten. Utan försäkring får du inte tillstånd för öppningen.

Om du har några anställda måste du få en så kallad seguro de convenio eller en industriskadeförsäkring som täcker dem vid funktionshinder eller dödsfall genom olyckor som inträffar på jobbet. Utan en sådan försäkring kan man i värsta fall få böter upp till 190 000 euro.

Dessutom måste alla arbetsrelaterade fordon vara försäkrade (som alla andra fordon i Spanien för den delen) och i detta fall finns det intressanta specifica fordonsförsäkringar för egenföretagare.

Rekommenderade försäkringar för egenföretagare

Egenföretagare behöver vanligtvis ta större risker än tjänstemän. Därför erbjuder försäkringsbolag konkurrenskraftiga prisvärda försäkringar som hjälper dem att skydda sina jobb, sig själva och sina inkomstkällor.

  • Sjukförsäkring: Även om autónomos (egenföretagare) täcks av det offentliga socialförsäkringssystemet väljer många att teckna en privat sjukförsäkring riktad mot egenföretagare. Denna typ av försäkringar är avdragsgill (IRPF-skatteavdrag upp till 500 € / år per försäkrad och inkluderar försäkring av familjemedlemmar) och riktar sig särskilt till egenföretagare och frilansare. De erbjuder ofta mer komplett och specialiserat skydd.
  • Livförsäkring: livförsäkringar är verkligen gynnsamma för alla. Genom att teckna en livförsäkring som egenföretagare i Spanien kan man garantera sina familjemedlemmar en högre ersättning om något oväntat skulle inträffa. I genomsnitt i Spanien får en änka/änkling av en egenföretagare cirka 200 € / månad mindre i änkepension än om det hade berört en anställd. Liknande situation gäller för barn som förlorar sin förälder.
  • Olycksfallsförsäkring: Oavsett yrkesområde är en olycksfallsförsäkring obligatorisk. Du bör kontakta en försäkringsexpert som Roberta på Cogesa Expats för att avgöra om just din situation kräver detta. Oavsett rekommenderas alltid en teckning av en olycksfallsförsäkring om ditt yrke medför viss risk eller har högre odds än vanligt för att orsaka olyckor.
  • Försäkring för sjukfrånvaro: att vara sjukskrivet om än tillfälligt kan minska din inkomst till besvärande nivåer. I Spanien är standardersättningen för en egenföretagare cirka 670 € / månad. Det är 300 euro mindre än vad en anställd i ett företag skulle få. För att få ersättningen måste egenföretagaren ingå i RETA och spansk försäkringskassa, Seguridad Social, i minst 180 dagar under de senaste fem åren samt ha betalat samtliga sociala avgifter. Det finns också en övre gräns på 12 månader för att erhålla ersättningen och denna kan förlängas med ytterligare 6 månader. En sjukförsäkring hjälper dig att säkra din inkomst under den tid du inte kan arbeta.
  • Pensionsförsäkring: på grund av att man som egenföretagare bidrar mindre till systemet är den genomsnittliga ålderspensionen för en egenföretagare cirka 580 euro per månad jämfört med 930 euro för exempelvis tjänstemän. Det har att göra med att majoriteten av autónomos betalar den lägsta månadskvoten under större delen av deras arbetsliv i Spanien. Ju mindre betalas till det offentliga systemet desto mindre kommer en egenföretagare att få pension. En pensionsförsäkring eller pensionsplan tar hand om den frågan genom att säkerställa en anständig inkomst när att du går i pension. Dessa försäkringar är dessutom avdragsgilla.
  • Ansvarsförsäkring: beroende på ditt yrkesområde kan en ansvarsförsäkring vara obligatorisk. Denna typ av försäkring skyddar dig från olyckor som inträffar i dina lokaler som bränder, fallskador på grund av våta golv, etc. En kund som kräver ersättning på grund av en olycka som orsakas direkt eller indirekt av dig kan vara dyr i både pengar och tid. Med en ansvarsförsäkring kan du känna dig trygg med allt som rör säkerheten kring ditt arbete.

För att underlätta valet av täckning sätter vissa av försäkringsbolagen dessa försäkringar i paket under det allmänna namnet ”egenföretagarförsäkring”, som inkluderar de mest passande försäkringarna för autónomos. Något att ta hänsyn till är att vissa av dessa försäkringar kan ha skydd som överlappar varandra och risken är då att du betalar dubbelt för samma täckning. Så vänligen kontakta oss för att veta mer om möjligheterna när du tecknar en sådan försäkring.

Om du planerar att teckna en försäkring som expat i Spanien, kontakta oss på Cogesa Expats. Vi är en välkänd spansk försäkringsmäklare som är etablerad i landet sedan många år och vi hjälper dig att hitta rätt försäkring som uppfyller dina behov. Skicka ett e-postmeddelande, ring oss eller bara fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Be om en prisuppgift för din försäkring för egenföretagare

Cogesa Expats behandlar din information i enlighet med vår integritetspolicy.
Share

Kommentarer inaktiverade.