7-те най-важни застрахователни полици за чужденци-Експати в Испания

1. Здравно осигуряване

Въпреки че испанската обществена здравна система е известна със своето качество, повечето експати избират допълнителна частна здравна застраховка. Това им дава по-бърз достъп до лекари специалисти и по-широко покритие. Освен това има много по-голям шанс да можете да получите помощ на английски, руски и бьлгарски. Полезно, ако все още не владеете добре испански.

2. Домашна застраховка и застраховка на имущество

Домашното застраховане в Испания е силно препорьчително и задьлжително ако сключите ипотека с дадена Банка.
Като собственик на жилище, с този вид застраховка бихте могли да си спестите плащането на щети от ваша страна кьм трети лица.
Застраховката за домашно имуществото не е задължителна, всъщност е препорьчителна за наематели. Защитете вещите си от неочаквани щети, като кражба или повреда при кражба в жилището.

3. Автомобилна застраховка

Ако имате кола в Испания, автомобилната застраховка е задължителна. Уверете се, че имате правилното покритие, което отговаря на законовите изисквания, и помислете за допълнително покритие за каско или кражба, в зависимост от вашите нужди. Знаете ли, че като експат от страна от Европейския сьюз, можете да получите много по-конкурентни цени от някои компании, отколкото самите испанци?

4. Застраховка за погребение/репатриране

Може би, бихте искали при смьрт да бъдете погребан в Испания или репатриран в Бьлгария. Знаете ли, че можете да сключите специална комбинирана застраховка за Погребение и Репатриране за този вид услуга?
Бихте могли да застраховате по отделно всяка от тях,вьзрастов лимит за сключване 65г.

5. Всички рискови строителни застраховки

От съществено значение за тези, които имат дом, построен в Испания. Можете да използвате тази застраховка в случай на загуба или щета, претърпяна в резултат на строителните работи, които извършвате.

6. Десетгодишна застраховка

Изисква се по закон за тези, които са построили нов дом или го строят сами и искат да го препродадат по-късно. Това е десетгодишна застрахователна полица за отговорност, която покрива щети по конструкцията през този период.

7. Застраховка живот

Този вид застраховки не само,но и често, се сключват при подписване на ипотечен кредит.
* Добре е да знаете, че сьвсем не са задьлжителни, бихте могли да направите такьв вид застраховка, НЕ чрез банка.

В Cogesa, бихме могли  не само да ви дадем личен съвет,но и  да осигурим най-добрата застрахователна полица според  вашата ситуация, с най-добрите тарифи, заради силната ни позиция при договаряне.

В случай, че трябва да подадете иск при инцидент, нашият Отдел за рекламации, ще работи вьв ваша помощ и ще се погрижи за целият процес.

Бихме могли да ви спестим  обаждания, изпращане на документи,следене за получаването им,договаряне с компаниите, безкрайни телефонни разговори  с електронни оператори и т.н. и не на последно място професионални сьвети.

В Cogesa работим за вас.

Вземете обща оферта за вашата застраховка

Cogesa Expats обработва вашата информация в съответствие с нашата Политика за поверителност.
Share

Comments are closed.