Verkrijgen van NIE en verblijfsvergunning voor EU-burgers in Spanje

EU-burgers die in Barcelona, ​​Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Valencia, Malaga, maar ook op de Canarische Eilanden of de Balearen of aan de Costa Brava wonen of een nieuw leven willen beginnen, lopen aan tegen de vereisten die gesteld worden door de Spaanse autoriteiten… er wonen officieel meer dan 100.000 Nederlanders en Belgen in Spanje.

Om te werken heb je een NIE nodig, maar om een ​​NIE te hebben moet je werken… dat is het probleem. Bovendien zijn er ook andere nuttige documenten voor het leven in Spanje.

Quasi 300 mila gli italiani ufficialmente residenti in Spagna

Spanje is een land dat veel burgers van Nederlands verwelkomt

Nuttige documenten

Wat zijn de nuttige documenten voor het leven in Spanje als onderdeel van de Europese Gemeenschap? Burgers van de Europese Unie hebben een tijdelijke NIE nodig en, binnen drie maanden na de afgifte ervan, het “Certificado de Registro de Ciudadanos de la Union Europea”, d.w.z. de zogenaamde “groene NIE” (vanwege de kleur van de kaart), die heeft een permanente geldigheid.

Op hetzelfde moment dat u het NIE/Certificado de Registro aanvraagt, moet u zich registreren bij het Spaanse socialezekerheidsstelsel (Seguridad Social) door een “Numero de afiliación” aan te vragen, waarmee u premies kunt afdragen wanneer u werkzaam bent in Spanje.

Het “empadronamiento”, of het register van iemands officiële woning in de gemeentelijke basisadministratie, is ook een zeer belangrijk document dat het vervolgens mogelijk maakt fundamentele procedures uit te voeren voor degenen die net in Spanje zijn aangekomen, zoals de inschrijving bij een volksgezondheidscentrum. mogelijkheid om de Spaanse gezondheidskaart te verkrijgen en een huisarts aangewezen te krijgen.

Wat is de NIE? Waar is het voor?

De N.I.E., een acroniem dat staat voor “Numero de Identificación del Extranjero”, is een uniek, onveranderlijk en persoonlijk nummer dat elke buitenlander, EU of anderszins, identificeert bij de Spaanse overheid (zoals de belastingdienst, overheidsinstanties, enz.) Het is noodzakelijk om elk type arbeidsovereenkomst te ondertekenen, voor de aankoop en verkoop van onroerend goed, en om zaken te doen met de Agencia Tributaria (AEAT), de Spaanse belastingdienst.

Wat is sociale zekerheid? Waar is het voor?

La Seguridad Social is de Spaanse openbare socialezekerheidsinstantie (het equivalent van de scoaile zekerheid in Nederland) en registratie bij deze instantie is verplicht voor elk type werknemer, werknemer en freelancer. De bijdragen die aan Seguridad Social worden betaald, kunnen, net als aan de rest van de lidstaten van de Europese Unie, worden bijgeschreven op het oorspronkelijke sociale systeem, wanneer de EU-burger, die om werkredenen in Spanje woont, besluit terug te keren naar zijn land en daar te blijven wonen. bijdragen betalen aan hun lokale socialezekerheidsstelsel.

Welke documenten zijn nodig om in Spanje te werken?

De belangrijkste documenten voor het werken in Spanje zijn een arbeidscontract of voorlopig contract (of een brief van een bedrijf met de toezegging van het aanbieding van een baan) voor werknemers; en voor freelancers met een Spaans BTW-nummer is een publieke of private ziektekostenverzekering nodig, die ziektekostendekking op Spaans grondgebied, een paspoort of identiteitskaart biedt; identificatienummer van de sociale zekerheid (“Numero de Afiliación a la Seguridad Social”).

Het empadronamiento, d.w.z. het certificaat dat door de gemeente van de woonplaats wordt afgegeven om het adres waar men woont officieel te erkennen, is weliswaar niet relevant voor werkdoeleinden, maar is niettemin een zeer belangrijk document om door te kunnen gaan met een hele reeks procedures die de werknemer die net is aangekomen in Spanje zich zal moeten realiseren dat dit gedaan moet worden.

Welke andere documenten zijn nodig om in Spanje te wonen?

Andere nuttige en documenten die sterk aanbevolen worden voor degenen die besluiten zich in Spanje te vestigen zijn

En om de omgang met het openbaar bestuur makkelijker te maken, vooral om gemakkelijk en snel te kunnen voldoen aan de diverse maandelijkse (in het geval van een zzp’er) of jaarlijkse (voor natuurlijke personen) fiscale verplichtingen bij de Belastingdienst, is het sterk aan te raden om in het bezit te zijn van een digitaal certificaat. Met hetzelfde digitale certificaat kunt u ook online verschillende procedures bij andere nationale en lokale overheidsinstanties uitvoeren.

Residentie voor EU ingezetenen

Het is de vergunning om permanent in Spanje te wonen. Het wordt aangevraagd door de volgende documenten te verstrekken:

  • padrón (het is het certificaat uitgegeven door de gemeente met betrekking tot inwoners of degenen die van plan zijn er een te worden)
  • paspoort of identiteitskaart en fotokopie (identiteitskaart en kopie)
  • paspoort foto
  • banktransacties van de laatste 3 maanden van de Spaanse bankrekening, met stempel van de bank, certificaat van het gemiddelde saldo van de laatste 3 maanden op de Spaanse bankrekening (“certificado de balance medio de los últimos 3 meses”)

En eventueel andere aktes zoals huwelijks- of familieakten en geboorteakten van kinderen.

Bovendien is het noodzakelijk om een ​​bewijs van inkomen bij te voegen, dat verandert afhankelijk van de situatie van elk individu, zelfstandig, gepensioneerd, niet-werkend of werknemer. Voor zelfstandigen is de inschrijving als zelfstandige en de laatste belastingaangifte en beroepsleven vereist; voor gepensioneerden het bewijs van het ontvangen pensioen, dat op een Spaanse bankrekening moet worden gestort. Voor werknemers de loonstrook en de vida-arbeidssituatie, beide met vooraf bepaalde minimale maandgegevens die door de jaren heen kunnen variëren. En voor degenen die geen baan hebben, is een bankcertificaat met het rekeningsaldo vereist en verandert het minimaal vereiste maandelijkse stortingsbedrag afhankelijk van het aantal mensen voor wie een verblijfsvergunning wordt aangevraagd.

En tot slot de medische bescherming: u kunt in uw land de afgifte van een S1- of E111-formulier aanvragen, waarmee u in Spanje dekking voor de volksgezondheid krijgt voor degenen die daar recht op hebben. Of u kunt kiezen voor een completere en snellere ziektekostendekking door een particuliere verzekeringspolis af te sluiten met volledige dekking + certificaat waarop staat: “Het ziektekostenverzekeringscontract omvat eerstelijnszorg, medische specialismes, ziekenhuisopnames en chirurgishce ingrepen” (de ziektekostenverzekering omvat de eerstelijnszorg ziekenhuisopnames en chirurgische ingrepen). De verzekeringspolis moet zonder ´eigen bijdrages´ zijn

Als verzekeringsmakelaar die zich bezighoudt met expats, kunnen wij bij Cogesa Expats u helpen met het verkrijgen van een concurrerende zorgverzekering. Neem contact met ons op voor een gratis offerte, inclusief de verzekeringspolissen en dekkingen die het beste bij uw behoeften passen, of vul het onderstaande formulier in.

Vraag een offerte aan voor uw verzekering in Spanje

Cogesa Expats verwerkt uw gegevens in overeenstemming met ons privacy beleid
Share

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.