Регистриране на чуждестранно превозно средство в Испания

Планирате ли да се преместите в Испания или вече сте се преместили тук? Ако сте чужденец, живеещ в Испания повече от шест месеца в годината, трябва да регистрирате автомобила си в испанските власти и да смените регистрационните му номера с испански.

Car with Foreign Licence Plates

Автомобил с чуждестранни регистрационни номера

За да регистрирате превозно средство в Испания, трябва да се свържете с Генералната дирекция за движение по пьтищата в Испания, известен като Dirección General de Tráfico или DGT. Цената за смяна на регистрационните номера, ще зависи от мощноста и модела на вашето превозно средство. Ще ви трябват някои документи:

  • сертификат за съответствие,който удостоверява, че превозното ви средство отговаря на изискванията на ЕК и има право да се движи свободно в Европейския съюз
  • доказателство за преминал технически преглед
  • паспорта ви
  • и фактурата за покупката, включително всички дължими данъци

Застраховка за чужди превозни средства в Испания

В Испания можете да сключите застраховка за вашето превозно средство, с чуждестранни номера, но само за максимум три месеца.

Застраховка с испански номера

След като вашите испански регистрационни номера са готови, свържете се с нас, за да получите оферта и да спестите 60% от вашата автомобилна застраховка, като експат в Испания. Или можете да попълните формуляра по-долу и да откриете, колко бихте платили да застраховате автомобила си.

Вземете оферта за автомобилна застраховка в Испания

Вашите лични данни ще се използват само за получаване на оферта от нас
ДД-ММ-ГГГГ
ДД-ММ-ГГГГ
Cogesa Expats обработва вашата информация в съответствие с нашата Политика за поверителност.
Share

Comments are closed.