Hemförsäkring mot naturkatastrofer i Spanien

Bör du ha en hemförsäkring för att skydda ditt hem mot naturkatastrofer i Spanien? Det är sant att det inte ofta sker naturkatastrofer i Spanien som i många andra länder men översvämningar, kraftiga stormar och små jordbävningar är inte helt ovanliga beroende på vilken del av landet du bor i.

I Spanien kan husägare med giltig privat hemförsäkring få ekonomisk ersättning från staten om de fått skador på grund av en naturkatastrof genom det statliga verket ”Consorcio de compensación de seguros” (CCS).

A Home Insurance Protects You Against Natural Disasters in Spain

En hemförsäkirng skyddar dig mot naturkatasrofer i Spanien

Försäkra ditt hem mot oväder

Inte överraskande så är det översvämningar som orsakar störst förstörelse i Spanien, men genom en giltig hemförsäkring ersätts skadorna av det statliga verket CCS. Översvämningar innebär att ett markområde som vanligtvis är torrt, tillfälligt eller permanent, sätts under vatten, ofta som följd av händelser utanför människans omedelbara kontroll som exempelvis vid kraftigt regn.

2016 års översvämningar i Málagas region orsakade materiella skador som uppgick till 25 000 000 € och omkring 6 000 personer begärde ersättning från den statliga myndigheten CCS för sina förluster och detta tack vara att de hade tecknat en hem- eller bilförsäkring. I många fall fick drabbade ersättning redan 10 dagar efter inlämnandet av ansökningsblanketten. Andra som lidit större förluster fick vänta cirka 3 månader innan det fick positivt svar och ersättning.

Den statliga myndigheten CCS beviljar ersättning för situationer som hårt väder, kraftiga stormar och översvämningar som inte täcks av normala försäkringar. Kravet för att få ersättning är att du har en giltig och betald hemförsäkring.

Andra skador

Enligt officiell information som det statliga verket CCS publicerar så beviljar de täckning för följande:

  • skador som uppstår vid naturfenomen som tidvattensvågor, vulkanutbrott och nedfall av himlakroppar och meteoriter (täckning efter certifiering utfärdad av de Nationella Geografiska Institutet och andra behöriga myndigheter) Cykloner, bland annat tornados och starka vindar som karakteriseras av vindbyar på över 120 km/h, omfattas i enlighet med förordningen om extraordinära risker och därmed beviljas ersättning av det statliga verket.
  • De skador som uppstår som resultat av terrorism, uppror, uppvigling och kaos.
  • Skador orsakade av militär och säkerhetsstyrkor i fredstid.

På Cogesa Expats kan vi kan hjälpa dig att teckna en hemförsäkring i Spanien och på så sätt skydda ditt hem mot naturkatastrofer och ge dig information hur man går till väga för att få ersättning vid skada. Kom ihåg att du som expat i Spanien får billigare hem- och bilförsäkringar än spanjorer. Om du vill få mer information så kontakta oss eller fyll i formuläret nedan. Vi hjälper dig att teckna en hemförsäkring just efter dina behov.

Få en prisuppgift på din hemförsäkring

Din personliga data kommer bara användas av oss för att förbereda kostnadsförslag
Cogesa Expats behandlar din information i enlighet med vår integritetspolicy.
Share

Kommentarer inaktiverade.